Close

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 
L 119/40, 41 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), zwanym dalej „RODO” informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RedSeaZone Watersports Academy Ltd., pod adresem  Mangroovy Beach, Kiteroad 1, El Gouna, Egipt, TAX book number: 218 319 169, dalej „RedSeaZone”, e-mail: info@redseazone.com

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na kontakt nawiązany za pośrednictwem formularza kontaktowego

3. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli w ramach uzasadnionego interesu administratora, którym jest utrzymanie i nawiązanie komunikacji 
z potencjalnymi lub obecnymi klientami.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego.

5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów obowiązującego prawa lub w związku z zawarciem stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych przez administratora.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna, że podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

8. Podanie przeze Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do odniesienia się do kwestii poruszonej za pośrednictwem formularza kontaktowego.

9. Podane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 
w tym profilowaniu.

10. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.

 

Formularz rezerwacji kursu kite